RYTMELEK FOR BARN

Rytmelek er for barn fra ca 3-6 år. Vi spiller trommer og rytmeinstrumenter, vi synger, danser og har sangleker.

Barna får utforske rytmer og trommen som instrument, de blir kjent med ulike trommeuttrykk. Barna deltar sammen med en voksen.